رژیم گرفتن بصورت متناوب نتیجه بهتری در کاهش وزن ایجاد می کند

30 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که این هفته در آخرین شماره ژورنال معتبر چاقی منتشر شده نشان می دهد که رژیم گرفتن و محدودیت کالری بصورت متناوب نتیجه بهتری در کاهش وزن افراد چاق ایجاد می کند. گزارش شیده رضایی