تحقیق جدید: ورزش منظم کنترل رفتارهای وسواسی و هیجانی را تقویت می‌کند

06 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ایالتی کانزاس، نشان داده است که دو ماه پس از آغاز ورزش منظم و با شدت متوسط، اراده افراد در کنترل رفتارهای وسواسی و هیجانی افزایش می یابد. رفتارهای مورد مطالعه طیف وسیعی از پرخوری تا مصرف الکل و خرید افراطی لباس را در بر می گیرد.