سه دانشمند آمریکایی موفق به دریافت جایزه نوبل پزشکی شدند

11 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جفری هال، مایکل راسبش و مایکل یانگ به دلیل شناسایی ژن های کنترل کننده ریتم شبانه بدن موجودات زنده و بخش بزرگی از فعالیت هایی شدند که به غریزه نسبت داده می شود، نوبل پزشکی را به دست آوردند. شیده رضایی درباره اهمیت این کشف توضیح می دهد: