یادگیری دو زبان از نوزادی موجب انعطاف پذیری مغز می شود

13 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه مانت سینای نیویورک نشان داده که یادگیری همزمان دو زبان از دوران شیرخوارگی، موجب انعطاف پذیری نورون های مغز شده و برخلاف باور رایج، موجب سر درگمی مرکز تکلم نمی شود. گزارش شیده رضایی