مسمومیت ناشی از نیکوتین در آمریکا افزایش شدیدی داشته است

14 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی دی سی، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا می گوید، آمار تماس و مراجعه ناشی از مسمومیت نیکوتین، با مراکز اورژانس طی ۷ سال گذشته، با افزایش جهشی، از یک نفر به ۲۳۵ نفر در ماه، رسیده است. گزارش شیده رضایی