بهترین راه رساندن خبر بد چیست؟

15 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق مشترک در دانشگاه ساوت آلاباما و بیریگام یوتا، روشن کرده است که بهترین راه اطلاع رسانی در هنگام اتفاقات ناگوار، ارائه مستقیم و بدون حاشیه ی خبر است.گزارش شیده رضایی