تحقیق جدید: استرس و فشار روانی به اندازه غذاهای چرب تاثیر دارد

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه بیریگام یانگ یوتا، نشان می دهد که تاثیر سوء استرس و فشارهای روانی با غذاهای چرب و چاق کننده، برابر است. استرس بخش جدایی ناپذیر زندگی است، اما محققان یوتا در پایان این پژوهش، راه های کاستن از آثار مخرب فشارهای روانی را نیز اضافه کرده اند. گزارش شیده رضایی