تمرین پژوهشگران جانز هاپکینز برای تقویت حافظه فعال انسان

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا، موفق به شناسایی بهترین تمرین برای تقویت حافظه فعال انسان شدند. حافظه فعال، یادآوری اطلاعات ثبت شده در گذشته دور و نزدیک و استفاده از آن ها در زمان حال است و عامل اصلی تفاوت در یادگیری افراد است. گزارش شیده رضایی