تمرین پژوهشگران جانز هاپکینز برای تقویت حافظه فعال انسان

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا، موفق به شناسایی بهترین تمرین برای تقویت حافظه فعال انسان شدند. حافظه فعال، یادآوری اطلاعات ثبت شده در گذشته دور و نزدیک و استفاده از آن ها در زمان حال است و عامل اصلی تفاوت در یادگیری افراد است. گزارش شیده رضایی