واکنش سازمان آمریکایی: حشیش و ماری‌جوانا سرطان را درمان نمی‌کنند

13 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اف دی ای اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، این هفته نسبت به فروش و بسته بندی تجاری حشیش و ماری جوانا و ادعای دروغ سازندگان آن، در سودمندی این ماده برای درمان سرطان هشدار داد. گزارش شیده رضایی