بودجه آمریکا برای «ماموگرافی» سه بعدی ۱۶۵ هزار زن در کشور

16 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انستیتو ملی بهداشت آمریکا، یک پژوهش سراسری را به منظور بررسی کارآیی و اثر بخشی ماموگرافی سه بعدی، آغاز کرد. در جریان این تحقیق پر هزینه، ۱۶۵ هزار زن در سراسر آمریکا، تا سال ۲۰۲۵ و حداقل به مدت پنج سال از نظر سرطان پستان مورد بررسی قرار می گیرند. گزارش شیده رضایی