اعتیاد به اینترنت و تلفن های هوشمند

18 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک پژوهش که در آخرین نشست انجمن رادیولوژیست های آمریکا ارائه شد، نشان می دهد که استفاده افراطی نوجوانان از تلفن های هوشمند و وابستگی به اینترنت، موجب تغییرات پایدار در ترکیب واسطه های شیمیایی مغز می شود. گزارش شیده رضایی