آلودگی هوا موجب افزایش قانون شکنی و بزهکاری نوجوانان می‌شود

23 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نشان داده است که آلودگی هوا موجب افزایش بروز قانون شکنی و رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان ۹ تا ۱۸ ساله ی مناطق شهری می شود. گزارش شیده رضایی