هشدار به مادران باردار؛ هوای آلوده بروز ناهنجاری در جنین را موجب می‌شود

15 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در آمریکا نشان می دهد که مواجهه مادران باردار با هوای آلوده و تنفس ذرات معلق بسیار ریز خطر بروز ناهنجاری در جنین را افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی