یک راهنمای جامع برای پدر و مادرها قبل از خرید تلفن هوشمند برای فرزندان

20 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سایبر وایز، از معتبرترین سازمان های آموزش رفتار و روانشناسی رسانه های دیجیتال، در گزارش تازه خود، راهنمای عمل جامعی برای پدر و مادرها در صورت تصمیم به خرید تلفن یا تبلت های هوشمند، ارائه کرده است. گزارش شیده رضایی