زنان بعد از بازنشستگی، باز کار می‌کنند و سالم‌تر از مردان هستند

21 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک تحقیق مشترک در آلمان و آمریکا نشان می دهد که، زنان پس از بازنشستگی، بیشتر از مردان کارهای خانه را انجام می دهند و در عین حال از احساس سلامتی بیشتری برخوردارند. گزارش شیده رضایی