توصیه های آکادمی ملی علوم آمریکا در مورد آستانه مجاز مصرف الکل

30 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آکادمی ملی علوم آمریکا، این هفته به مقام های بهداشتی ایالتی و فدرال توصیه کرد، آستانه مجاز الکل را در حین رانندگی کاهش دهند. گزارش شیده رضایی