مادران حامله مراقب وزن‌شان نباشند، نوزاد سنگین وزن به دنیا می‌آورند

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک پژوهش که به تازگی در جاما، مجله جامعه پزشکی آمریکا منتشر شده است،نشان می دهد که افزایش وزن در ماه های نخست حاملگی، احتمال تولد نوزاد سنگین وزن را افزایش می دهد. آکادمی آمریکایی متخصصان اطفال می گوید وزن اضافی نوزاد احتمال خطر حین زایمان و بیماری های آینده را افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی