روزی شش ساعت ایستادن، علاوه بر تناسب اندام، بیماری قلبی را از شما دور می‌کند

13 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال اروپایی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق منتشر شده نشان می دهد که روزانه شش ساعت ایستادن، علاوه بر تاثیر مستقیم بر تناسب اندام و کاهش وزن، خطر بیماری های قلبی– عروقی را کاهش می دهد.گزارش شیده رضایی