فوریه، ماه توجه به بیماری‌های قلبی و راه‌های پیشگیری از آن در آمریکا

16 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با آغاز ماه فوریه و رژه قرمز پوشان در آمریکا، سلامت قلب و راه های پیشگیری از حمله قلبی، به رسم هر سال، در مرکز توجه مقام های بهداشتی و فعالان مبارزه با بیماری ها قرار می گیرد. گزارش شیده رضایی