نتیجه یک پژوهش در آمریکای لاتین: دور کمر با میزان اضطراب و افسردگی ربط دارد

17 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق مشترک که در چند کشور آمریکای لاتین انجام شده است، نشان از تاثیر مستقیم اندازه دور کمر فرد بر میزان اضطراب و افسردگی او دارد. گزارش شیده رضایی