پنج دهه تحقیق روی کودکان آمریکایی: برابری زن و مرد در نسل جدید پذیرفته‌تر شده است

02 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه مطالعه معروف «یک دانشمند را نقاشی کن» در طی پنجاه سال گذشته در آمریکا نشان می دهد که ذهنیت کودکان، به تدریج برابری زن و مرد را در عرصه علم و دانش پذیرفته است. این پژوهش در سال ۱۹۶۶ و با بررسی نقاشی های ۴۸۰۷ کودک دبستانی آغاز شد و با ۷۸ تحقیق مشابه ادامه یافت. گزارش شیده رضایی