ساخت حساسگرهای جدید برای ارزیابی میزان انرژی و ارزش غذایی خوراکی‌ها

03 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان دانشگاه تافتز در آمریکا، سنسورهای جدیدی ساخته اند که با دقت و حساسیت بالا، میزان انرژی و ارزش غذایی، خوراکی هایی را که می خوریم اندازه می گیرد. گزارش شیده رضایی