تست های ژنتیک خانگی باید توسط متخصصان ژنتیک تفسیر شود

04 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره مجله معتبر "ژنتیک در پزشکی" نشان می دهد که تست های ژنتیک خانگی، در صورتی که برای بررسی بیماری های ارثی و سرطان ها مورد استفاده قرار می گیرد، باید توسط متخصصان ژنتیک تفسیر شود. گزارش شیده رضایی