شناسایی ساختار مولکولی که روند پیر شدن سلول را متوقف می کند

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه ساوت وسترن در ایالت یوتای آمریکا، موفق به شناسایی ساختار مولکولی شدند که روند پیر شدن سلول را متوقف می کند. گزارش شیده رضایی