دوستی های دوران کودکی برای سلامت قلب مفید است

11 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق نشان می دهد، دوستی های دوران کودکی، رابطه مستقیمی با سلامت قلب و عروق در دوران بزرگسالی دارد. گزارش شیده رضایی