خطرات غذا خوردن در رستوران

13 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق مشترک در دانشگاه جورج واشنگتن و برکلی در کالیفرنیا، نشان می دهد که غذا خوردن در رستوران ها، خطر جذب ماده شیمیایی فتالات را تا سی و پنج درصد افزایش می دهد. گرارش شیده رضایی