متخصصان اطفال: صندلی کودکان در خودرو متناسب با وزن او باشد

16 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آکادمی متخصصان اطفال در آمریکا می گوید برای حفظ جان کودک در خودروی در حال حرکت، باید از صندلی مخصوص کودکان که متناسب با سن و وزن اوست در ماشین استفاده شود. گزارش شیده رضایی