متخصصان اطفال: صندلی کودکان در خودرو متناسب با وزن او باشد

16 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آکادمی متخصصان اطفال در آمریکا می گوید برای حفظ جان کودک در خودروی در حال حرکت، باید از صندلی مخصوص کودکان که متناسب با سن و وزن اوست در ماشین استفاده شود. گزارش شیده رضایی