ساخت دوربینی در آمریکا با الهام از پروانه ها برای کشف سلول های سرطانی

17 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان تجهیزات پزشکی در دانشگاه ایالتی ایلینوی، با الهام گرفتن از عملکرد پیچیده بینایی و شبکه چشم پروانه های مناطق گرمسیری، دوربینی ساخته اند که قادر به تمایز و تفکیک سلول های سرطانی از سالم است.گزارش شیده رضایی