انتشار یک تحقیق جدید درباره غربالگری سرطان دهانه رحم

23 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق مشترک در دانشگاه های ایالتی پنسیلوانیا و کالیفرنیا، نشان می دهد، استفاده از کامپیوتر، در غربالگری سرطان سرویکس یا دهانه رحم، موجب افزایش دسترسی و دقت تشخیصی بیماری می شود. گزارش شیده رضایی