تاثیر مثبت تعویق شروع کلاس های درس بر دانش آموزان

24 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در ژورنال معتبر خواب، از انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است، نشان می دهد که تعویق ۴۵ دقیقه ای شروع کلاس های درس، علاوه بر بهبود خلق و خوی دانش آموزان، احتمال موفقیت های تحصیلی آنها را نیز افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی