هفته جهانی واکسیناسیون؛ نقش ایمن سازی برای پیشگیری از بیماری‌ها

01 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آستانه هفته جهانی ایمنسازی یا واکسیناسیون هستیم. هدف برگزاری این هفته، تاکید بر نقش واکسن در پیشگیری از بیماری ها و حفظ جان و سلامت میلیون ها کودک و بزرگسال است. گزارش شیده رضایی