«شکلات تلخ» علاوه بر سلامتی قلب، به خوش خلقی هم کمک می‌کند

06 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دو دانشگاه کالیفرنیا، نشان می دهد که شکلات های تلخ که میزان کاکائوی خالص آن بیش از ۷۰ درصد است، علاوه بر سودمندی های شناخته شده برای قلب، موجب بهبود خلق و خو و تقویت حافظه و سیستم ایمنی می شود. گزارش شیده رضایی