چاقی عامل سرطان های متعددی از جمله، روده، پستان و پانکراس است

08 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق مشترک در آمریکا و ژاپن، ساز و کار گسترش سرطان، به دلیل چاقی را روشن کرده است. چاقی، عامل خطر ایجاد سرطان های متعددی از جمله، روده، پستان و پانکراس است. گزارش شیده رضایی