شاید سوالاتی درباره میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی به معاینه روتین کودکان اضافه شود

13 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال آمریکایی طب کودکان منتشر شده است، توصیه می کند بررسی و پرسش درباره میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، در معاینات روتین کودکان ادغام شود. گزارش شیده رضایی