تایید یک داروی مرتبط به سرطان توسط اداره نظارت بر داروی آمریکا

14 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اف دی ای، اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، داروی کیمریا یا روش سلول درمانی کار- تی شرکت نوارتیس را برای درمان سرطان خون عود کننده بالغین مورد تایید قرار داد. گزارش شیده رضایی