نتیجه یک تحقیق: ماسک های تنفسی چندان هم کارآمد نیستند

15 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق مشترک بین المللی نشان می دهد که ماسک های رایج تنفسی که در شرایط آلودگی هوا استفاده می شود، به دلایل مختلف قادر به پیشگیری از ورود ذرات آلاینده و خطرناک به مجاری تنفسی نیست. گزارش شیده رضایی