نتیجه یک تحقیق: ماسک های تنفسی چندان هم کارآمد نیستند

15 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک تحقیق مشترک بین المللی نشان می دهد که ماسک های رایج تنفسی که در شرایط آلودگی هوا استفاده می شود، به دلایل مختلف قادر به پیشگیری از ورود ذرات آلاینده و خطرناک به مجاری تنفسی نیست. گزارش شیده رضایی