مرکز کنترل بیماری‌ها در آمریکا یک واکنش برای سرطان‌های تناسلی را ضروری و بی خطر دانست

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، سی دی سی، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در پی یک بررسی جامع و بازنگری در ایمنی و کارآیی- اثربخشی واکسن HPV توسط گروه های مستقل، اعلام کرد که تزریق واکسن برای پیشگیری از سرطان های تناسلی ضروری و کاملا بی خطر دانست. گزارش شیده رضایی