کسانی که زبان و موسیقی یاد می‌گیرند، مغزشان کارکرد بهتری دارد

28 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال معتبر آکادمی علوم نیویورک منتشر شده، نشان می دهد، نحوه استفاده از مغز، در افرادی که موسیقی یا زبان دیگری غیر از زبان مادری خود را فرا می گیرند، بسیار کارآمد تر از سایرین است. گزارش شیده رضایی