کشف ماده جدیدی در سیگارهای الکترونیکی که خطر سرطان زایی بالایی دارد

04 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پژوهشگران دانشگاه پورتلند در ایالت اورگان آمریکا می گویند، نوع جدیدی از ماده سرطان زای فرمالدئید در ای سیگارت ها وجود دارد که خطر سرطان زایی آن بسیار بیشتر از نوع شناخته شده آن در سیگارهای معمولی است. گزارش شیده رضایی