نیمی از سیگاری ها، قلیان می کشند و فکر می کنند مضرات سیگار بر آنها اثری ندارد

09 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق ملی که در دانشگاه پیتسبورگ پنسیلوانیا انجام شده نشان می دهد که نیمی از مصرف کنندگان تنباکو، قلیان می کشند و به رغم همه زیان های آن، خود را بری از مضرات سیگار می دانند. گزارش شیده رضایی