پیشرفت در ساخت ماده ای برای ترمیم مینای دندان

12 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

متخصصان دانشگاه کوئین مری لندن، موفق به تولید ماده پروتئینی جدیدی شدند که قادر به ترمیم و بازسازی مینای دندان و بافت های سخت و در عین حال شکننده است. گزارش شیده رضایی