هشدار نسبت به احتمال افزایش خودکشی

19 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی انتشار خبر خودکشی کیت اسپید و آنتونی بوردین، دو چهره سرشناس و موفق صنعت مد و سرگرمی، مقام های بهداشتی نسبت به افزایش خطر سرایت اقدام به خودکشی، در افراد مستعد، در چند هفته آینده هشدار دادند. گزارش شیده رضایی