خطر بروز افسردگی در میان سحرخیزها کمتر از شب زنده داران است

26 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق مشترک در دانشگاه های هاروارد و کلرادو در آمریکا، نشان می دهد که خطر بروز افسردگی در افراد سحرخیز، ۳۰ درصد کمتر از شب زنده داران است. گزارش شیده رضایی