شاید به زودی قرص جایگزین آمپول آنسولین شود

08 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه هاروارد موفق به بهبود و تغییر راه های توزیع انسولین دارویی در دستگاه گوارش انسان شده و می گویند در آینده نزدیک، قرص انسولین را جایگزین تزریق آن خواهد کرد. گزارش شیده رضایی