راز اینکه التهاب سلولی ناشی از چاقی چطور به بیماری قلبی و دیابت منجر می شود

05 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ایالتی ویرجینیا، برای نخستین بار موفق به شناسایی و شرح ساز و کار بیماری های ناشی از چاقی از جمله دیابت و بیماری قلبی شده است. پژوهشگران می گویند پایه و اساس این بیماری ها التهاب سلولی است و مرحله بعدی این تحقیق، ساخت دارو برای مهار این فرآیند است. گزارش شیده رضایی