به بچه‌ها برای غذا خوردن اصرار نکنید؛ بر سلیقه غذایی شان تاثیر ندارد

12 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه میشیگان، نشان می دهد که اصرار پدر و مادرها برای غذا خوردن و تحمیل مواد خوراکی خاص، به بشقاب کودکان نوپا، روی وزن گرفتن، رشد طولی و سلیقه غذایی آنها را در آینده آنها بی اثر است. گزارش شیده رضایی