آلودگی هوا موجب نارسایی قلبی و اختلال خون رسانی می شود

13 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال معتبر "سیرکولیشن" یا "گردش خون" منتشر شده، نشان می دهد که آلودگی هوا و ذرات معلق، علاوه بر عوارض شناخته شده ی پیشین، موجب نارسایی قلبی و اختلال خون رسانی به اندام های حیاتی می شود. گزارش شیده رضایی