آلودگی هوا موجب نارسایی قلبی و اختلال خون رسانی می شود

13 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال معتبر "سیرکولیشن" یا "گردش خون" منتشر شده، نشان می دهد که آلودگی هوا و ذرات معلق، علاوه بر عوارض شناخته شده ی پیشین، موجب نارسایی قلبی و اختلال خون رسانی به اندام های حیاتی می شود. گزارش شیده رضایی