کنترل مکاتبات اداری پس از ساعات کاری اضطراب را افزایش می دهد

20 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ایالتی ویرجینیا در آمریکا، نشان می دهد که تماس و کنترل مکاتبات اداری یا ایمیل ها، پس از ساعات اداری، موجب افزایش اضطراب می شود و خطر بیماری های جسمی و روانی را بالا می برد. گزارش شیده رضایی