افزایش ارتباط کلامی فرزندان در ۳ تا ۶ سالگی موجب رشد و تکامل مغزشان می شود

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا؛ نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ام آی تی، نشان می دهد که مکالمه و رد و بدل کردن کلمات بین کودکان ۳ تا ۶ ساله و پدر و مادر یا سایر افراد پیرامونی، نقش حیاتی در رشد و تکامل مغز دارد. گزارش شیده رضایی