پژوهشی درباره اثر بی‌خوابی بر افزایش وزن

02 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال معتبر ساینس ادونسز منتشر شده، ساز و کار ملوکولی و نحوه اثر بی‌خوابی بر افزایش وزن را روشن کرده است. گزارش شیده رضایی